10/04/2014

Termeni&Conditii

PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR SITEULUI, SOLICITAM UTILIZATORULUI SĂ ÎȘI EXPRIME ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII PRINTR-O ACȚIUNE SPECIFICA, CARE ARE SEMNIFICAȚIA UNUI CONSIMȚĂMANT NEECHIVOC (BIFAREA CĂSUȚEI SPECIFICE „SUNT DE ACORD”). PRIN ACEASTA UTILIZATORUL:

  1. ÎȘI DA ACORDUL, ÎN MOD EXPRES, SĂ RESPECTE TOATE CLAUZELE DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE SERVICIILOR;
  2. IA LA CUNOȘTINȚA DE CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTA DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Serviciilor, Utilizatorii trebuie să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului termenii și condițiile de utilizare. Chiar dacă omiteți să analizați termenii și condițiile, dar utilizați Site-ul, vom considera ca ați acceptat acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestora). Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de Termeni și Condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugam să nu utilizați, sau după caz, să încetați utilizarea Site-ului sau a Serviciilor oferite de Noi, după caz. 

COPYRIGHT

Toate drepturile de autor ale Programelor Learn2b (numite în continuare generic L2B) se află sub rezervă drepturilor de autor ce aparţin S.C. ABC FACTORY INTL SRL. Drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală pentru programele de dezvoltare personală a copiilor _” Learn2b” aparţin S.C. A.B.C. FACTORY INTL. S.R.L. şi au fost înregistrate la Oficiul pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub numărul INT: 11496/31.07.2009 – IES 1149/27.08.2009 precum şi înregistare Mărcii la Oficiul pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) cu nr. de înregistrare M2016/00161 // EFRO20160000128703 şi M2016/00166 // EFRO201600000128731 Programele Learn2b (L2B) sunt mărci înregistrate şi sunt în proprietatea exclusivă, cu toate drepturile rezervate S.C. A.B.C. FACTORY INTL. S.R.L., fiind protejat de reglementările locale şi internaţionale din domeniul dreptului de autor. Toate produsele, conceptele, etc, aşa cum sunt descrise şi prezentate pe site, precum şi orice alt concept ce intră sub incidenţa drepturilor de autor aşa cum sunt definite în temeiul Legeii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi Legii nr. 285/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legii privind brevetele de invenţie nr 64/1991, Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, alte legi în vigoare – şi care sunt componente ale programelor Learn2b sunt proprietatea societăţii, în mod exclusiv, irevocabil şi perpetuu. Prezentul site cuprinde: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informaţii, reclame, etc şi constituie “conţinutul” site-ului L2B. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească documentul Termeni şi Condiţii prezentaţi în continuare, înainte de accesarea site-ului. Parcurgerea şi utilizarea site-ului L2B reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către Dumneavoastră a prezenţilor termeni şi condiţii. L2B îşi rezervă dreptul, pe baza unilaterală, de a schimbă, de a corectă, de a modifică, de a adaugă şi/sau retrage în parte sau în întregime aceşti termeni, fără a anunţă în prealabil. Aceste schimbări vor intră în vigoare din momentul publicării pe L2B.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ, INDUSTRIALĂ ȘI DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date) este proprietatea L2B şi este aparat de legea pentru protecţia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil de la deţinătorii de drept se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conţinutul site-ului L2B nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor L2B. Conţinutul marcat ca aparţinând altor terţi, aparţine exclusiv deţinătorilor de drept, L2B nu îşi asumă nici un drept asupra acestora. Numele, imaginile şi logo-urile care stabilesc identitatea L2B sau a unei părţi terţe şi a produselor şi serviciilor lor sunt supuse dreptului de copyright, drepturi de design şi marca înregistrată a L2B, şi/sau a unei părţi terţe. Nicio informaţie din aceste condiţii nu va fi interpretată a da prin implicare, împiedicare orice autorizaţie sau drept de folosinţă a mărcii înregistrate, a brevetului, a dreptului de design sau copyright a L2B sau a unei a treia părţi. Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea L2B sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web. Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea L2B. Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de L2B. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la L2B. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Completarea FORMULARULUI DE CONTACT şi a cometariilor va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte, selectarea candidaţilor şi publicarea pe site a fotografiilor, numelui (de formă „prenume şi iniţială numelui.) L2B nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de contact. Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi. Completarea FORMULARULUI DE CONTACT şi a comentariilor va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte. Utilizatorul are obligaţia de a completă corect câmpurile formularului, în conformitate cu realitatea. Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavaoastra referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării va rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii “Contact” din site. Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate şi interpretate conform Legilor din România

LIMITAREA RĂSPUNDERII

L2B nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă L2B a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului; – acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului; – orice altă problema legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de office@learn2b.ro. Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. L2B nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele: –utilizarea site-ului se face pe propria răspundere; – L2B se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop. L2B nu oferă nicio garanţie că: – informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră; – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; – rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere; – calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele; – orice eroare de program va fi corectată. Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul L2B necesită o autorizaţie prealabilă în scris. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului L2B. L2B nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul L2B şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

DREPT APLICABIL

Prezentii Termeni şi condiţii, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni şi condiţii sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor şi condiţii şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competenţe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la aceşti Termeni şi Condiţii Utilizatorul site-ului L2B confirmă că a citit şi acceptat aceşti Termeni şi Condiţii. Utilizarea site-ului de către client implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

ALTE INFORMAŢII

Acolo unde vi se cere să contribuiţi la websiteul L2B (inclusiv texte, fotografii, grafică, video sau audio) sunteţi de acord, prin faptul că va oferiţi contribuţia să atribuiţi lui L2B dreptul şi autorizaţia continuă, gratuită, non-exclusivă de a folosi, reproduce modifică, adapta, publică, traduce, crea derivaţii, distribui, produce, derula, face disponibilă publicului, şi a exercită toate drepturile de copyright şi publicitate legate de contribuţia dvs. mondială şi/sau de a folosi contribuţia dvs. în alte materiale sub orice formă media cunoscută acum sau în viitor pentru condiţiile complete ale oricăror drepturi care ar putea există în contribuţia dvs., şi în conformitate cu restricţiile de confidenţialitate menţionate în politică de confidenţialitate a L2B. Dacă nu doriţi să oferiţi L2B drepturile menţionate mai sus va rugăm nu trimiteţi contribuţiile dvs. acestui website. Continuare de la paragraful anterior, prin trimiterea contribuţiei dvs. acestui website:

a) garantaţi că este contribuţia dvs.;

b) este lucrarea dvs. originală şi că aveţi dreptul să o puneţi la dispoziţia L2B pentru toate scopurile menţionate mai sus;

c) nu este defăimătoare;

d) nu încalcă nicio lege;

e) asigura L2B împotriva oricăror taxe legale, daune sau orice alte cheltuieli pe care le poate întâmpina L2B ca rezultat al încălcării clauzei de mai sus;

f) renunţă la orice drepturi morale ale contribuţiei dvs. în scopul trimiterii ei şi publicării pe site şi în scopurile menţionate mai sus.

Nu aveţi voie să trimiteţi niciun material dafaimator sau ilegal, de orice natură pe website-ul L2B. Aceasta include text, grafică, video, programe sau audio. Materialul cu care contribuiţi cu intenţia comiterii sau a promovării unei acţiuni ilegale este strict interzis.

Sunteţi de acord să trimiteţi doar materialele dvs. proprii. Este interzis plagiatul, sau încălcarea drepturilor părţii terţe inclusive dreptul de copyright, marca înregistrată, secrete ale afacerii, confidenţialitate, publicitate, drepturi personale sau de proprietate. Părerile exprimate pe website sunt cele ale membrilor publicului şi nu neapărat ale L2B.

Site-ul conţine link-uri spre site-uri terţe, care nu se află sub controlul L2B. Observaţi că atunci când daţi click pe aceste linkuri navigaţi pe alt website. L2B nu face nicio observaţie privitoare la site-uri terţe. Când accesati un site terţ, o faceţi pe propria răspundere. L2B nu este responsabil de veridicitatea oricăror informaţii, opinii, sfaturi sau afirmaţii de pe site-urile terţe. L2B oferă aceste link-uri din interes. Includerea acestor link-uri nu presupune faptul că L2B susţine, recomandă sau acceptă orice răspundere faţă de conţinutul acestor site-uri. Dacă aceste condiţii sunt declarate ilegale, invalide sau neexecutorii datorită legilor vreunui stat sau vreunei ţări în care aceste legi trebuie puse în aplicare, atunci în măsura în care acea condiţie este ilegală, invalida sau neexecutorie această va fi ştearsă dintre condiţii şi termenii şi condiţiile rămase vor rămâne în vigoare şi vor continuă să fie aplicate.

L2B nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații. Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, L2B nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut. În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente.

L2B nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chaturi, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, L2B se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice.

În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului. Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului.

Cu toate acestea, L2B nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe. Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al L2B. L2B nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către learn2b.ro.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM LE FOLOSEȘTE L2B?

L2B, acționând în nume propriu sau prin intermediul unui terț, contractat pentru a furniza servicii de statistică, poate utiliza cookie-uri atunci când un utilizator navighează site-ul. Cookie-urile sunt fișiere pe care un server la trimite browserului, în scopul de a înregistra activitatea utilizatorilor în timpul navigării pe site. Utilizarea cookie-urilor permite serverului site-ului să recunoască browserul web folosit de utilizator, în scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil, accesul la zonele, serviciile, promoțiile și concursurile rezervate exclusiv lor fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. De asemenea, sunt folosite pentru a măsura parametrii de audiență și trafic, monitorizând progresul și numărul de accesări.

Garanții privind utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile utilizate de site sunt asociate exclusiv utilizatorilor anonimi și computerelor lor și nu oferă detalii personale despre utilizatori. Unele cookie-uri sunt utilizate de către terți (de exemplu, Google) pentru a furniza L2B date privind eficacitatea promoțiilor sale. Cookie-urile nu colectează, în niciun caz, informații personale care ar putea fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator. Cookie-urile utilizate pe site-ul web sunt, în toate cazurile, de natură temporară, folosite exclusiv pentru a îmbunătăți eficiența ultimei transmisii. Niciunul dintre cookie-urile utilizate pe site nu are o durată mai mare de doi ani. Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a-i notifica la primirea de cookie-uri și pentru a împiedica instalarea acestora pe calculatorul lor. Prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor L2B, este posibil ca utilizatorul să nu mai poată accesa anumite funcții ale site-ului. Nu este necesar ca utilizatorii să permită instalarea cookie-urilor, pentru a utiliza site-ul, deși acestea sunt necesare pentru conectarea la servicii care necesită înregistrare prealabilă sau autentificare.  

CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSEȘTE L2B?

L2B poate utiliza patru tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri tehnice

Acestea permit utilizatorului să navigheze pe site și să folosească funcții cum ar fi coșul de cumpărături.

Cookie-uri analitice

L2B folosește cookie-uri Google Analytics pentru a calcula numărul de utilizatori care vizitează site-ul. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit L2B să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența utilizatorilor pe site. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie-uri preferențiale

Ori de câte ori utilizatorii navighează pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor. Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.

Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pentru utilizatori. De asemenea, limitează numărul de afișări ale unui anunț pentru fiecare utilizator și ajută L2B să măsoare eficiența campaniilor sale publicitare. Când navighează pe site-ul web, utilizatorii acceptă că L2B va descărca aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivele lor și că le va consulta atunci când utilizatorul vizitează site-ul L2B în viitor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LINKURILE CĂTRE ALTE SITE-URI?

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri cu politici de confidențialitate diferite de cele ale L2B. Prin urmare, L2B nu răspunde pentru conținutul sau practicile site-urilor web la care conduc linkurile. L2B își sfătuiește utilizatorii să verifice Politica de confidențialitate a tuturor site-urilor pe care le accesează prin learn2b.ro

CUM COLECTEAZĂ ȘI FOLOSEȘTE L2B ADRESELE IP?

Serverele site-ului pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de către utilizatori. O adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când se conectează la Internet. Această informație permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține statistici care permit cunoașterea numărului de vizite pe site, ordinea vizitelor, punctul de acces etc.

PROTECTIA ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Utilizatori Candidați – aplicanti pentru pozitiile de angajare disponibile in cadrul societatii/parteneti licentiati Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezentul document conține informațiile esențiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite de  societatea noastra. În sensul definiției art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR) „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. În momentul în care ne contactați sau ne transmiteți aplicația dvs sau CV-ul dvs, în scopul angajării sau stabilirii unei relații de parteneriat ne veți transmite date cu caracter personal, considerate confidențiale: numele, prenumele, adresa de email , dată nașterii, sex, profesie, cod poștal, domeniul de activitate și interese personale, locuri de muncă, experiență, cursuri, formări, etc.

UTILIZATORII SITE-ULUI CARE NE TRANSMIT ASTFEL DE INFORMAȚII ÎNȚELEG ȘI ACCEPTĂ FĂRĂ ECHIVOC FAPTUL CĂ AU LUAT LA CUNOȘTINȚA ȘI SUNT DE ACORD CU CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE CONFORM POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE, CARE ESTE PARTE INTEGRANTĂ DIN ACEST SET DE TERMENI ȘI CONDIȚII.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a înlesni  activitatea de recrutare de personal al societatii noastre, ca angajator, în calitate de operatori; respectiv de a oferi candidaților posibilitatea căutării unui loc de muncă prin aplicarea la anunțurile de angajare publicate pe pe site-ul nostru.

Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal

Societatea nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal. Societatea poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri:

* Cu acordul dvs.

* Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs.

* În cazul în care informația e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. P

* Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:

(a) e prevăzut într-o dispoziție legală;

(b) protejează drepturile companiei  sau companiilor afiliate;

(c) previne o infracțiune sau protejează siguranță națională;

(d) protejează siguranță individului sau siguranță publică;

Drepturile persoanei vizate În calitate de utilizator al site-ului, conform prevederilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul la acces la informații: puteți solicita confirmarea faptului că societatea prelucrează date cu caracter personal vizând persoană Dvs; În caz afirmativ, puteți solicita accesul la următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoană vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursă acestora; h) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

Dreptul la rectificare Aveți dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Țînându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoană vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarațîi suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) persoană vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; (c) persoană vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoană vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațîi legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern Exercitarea drepturilor de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligațîi legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public; (c) din motive de interes public în domeniul sănătățîi publice; (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul exercitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul în care societatea a făcut publice datele cu caracter personal și este obligată să le șteargă, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa terțîi care prelucrează datele cu caracter personal că persoană vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) persoană vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite procesatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoană vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoană vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) persoană vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art 6.1 lit a) (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor persoană vizată are dreptul că datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic

Dreptul la opoziție Aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispozițîi. În acest caz nu se vor prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează existența motivelor legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și Dvs. (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul explicit al Dvs.

Modificări ale politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publică respectivele modificări în această pagină pentru a va informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politică noastră de confidențialitate va rugăm să ne scrieți .   S.C. ABC FACTORY INTL SRL Bucuresti, sector 3, Str. Matei Basarab 94, Bl. L120, Sc. A, AP. 18, office@learn2b.ro