fbpx
10/04/2014

Protectia Datelor Personale Learn2b

NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Acest document  este aplicabil incepand cu cu data de 25 mai 2018, in conformitate cu  prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prezentul document coniine informaiiile eseniiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in cadrul serviciilor oferite de  societatea noastra. In sensul definiiiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind proteciia datelor, denumit in continuare GDPR) „date cu caracter personal” inseamna orice informaiii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitaiii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Acest document explica de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale conform prezentei notificari vi se aplica in privinta tuturor datelor personale furnizate societatii A.B.C. Factory Intl SRL (denumita in continuare „Societatea”), in legatura cu initierea unei relatii contractuale cu Societatea sau privind o relatie contractuala existenta, in cadrul navigarii pe site-ul Societatii, in legatura cu procesarea cererii dumneavoastra de inscriere (efectuata prin completarea de catre dumneavoastra a formularelor de inscriere existente pe site), sau cu procesarea cererilor dumneavoastra efectuate prin aplicatiile suport Google Drive, Google Docs.

Cu exceptia situatiei in care Societatea va informeaza expres cu privire la alte scopuri si conditii particulare aplicabile intr-o situatie anume (prin intermediul informatiilor, formularelor si documentelor puse la dispozitie, sau a clauzelor contractuale redactate in vederea initierii raporturilor juridice de sustinere cursuri/traininguri/ateliere/recrutari de personal/angajari), va aducem la cunostinta ca, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile in cadrul unei relatii contractuale cu Societatea, sau in legatura cu procesarea cererii dumneavoastra/executarea unor raporturi comerciale de prestari servicii in acord cu obiectele de activitate ale societatii ( Alte forme de invatamant n.c.a. 8559), sunteti informat prin prezenta cu privire la scopurile si conditiile prelucrarii datelor personale si ca datele urmeaza sa fie prelucrate de catre Societate, in conditiile mentionate in prezenta notificare.

Datele cu caracter personal pe care Societatea le prelucreaza sunt in principal cele oferite de dumneavoastra in cadrul interactionarii cu Societatea (inclusiv prin contactarea noastra pe website-ul Societatii, telefonica, sau prin intermediul unor retele de socializare cum ar fi Facebook). Societatea va putea de asemenea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre dumneavoastra de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Atunci cand legea impune consimtamantul dumneavoastra, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului dumneavoastra in acest sens.

 

 1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

 

Operatorul datelor este societatea A.B.C. FACTORY INTL S.R.L., societate cu raspundere limitata inregistrata in Romania, avand sediul in social in Mun. Bucuresti, Str. Matei Basarab, Nr. 94, Bl. L 120, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, Sect. 3,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J40/19430/2007,  identificata prin cod unic de inregistrare  22583622, tel: 0729.999.696, e-mail: office@learn2b.ro.

 

 1. Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal

 

In cadrul operatorului, orice solicitari in legatura cu protectia datelor cu caracter personal pot fi facute folosindu-se urmatoarele date de contact: Municipiul Bucuresti, Str. Matei Basarab, Nr. 94, Bl. L 120, Sc. A, Et. 4, Ap. 18, Sect. 3,  telefon: 0729.999.696, e-mail: office@learn2b.ro.

 

Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa ne contactati, folosind datele de contact de mai sus. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila, si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Societatea poate: (a) fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate; (b) fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

 1. Scopurile prelucrarii datelor personale si temeiul juridic al prelucrarii 

 

3.1 Scopurile prelucrarii

 

In calitate de potential client, cursant, beneficiar real al cursurilor , trainingurilor, atelierelor, seminariilor, etc, imputernicit sau reprezentant legal/conventional (desemnat in scris sau prin alt mod), Societatea va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 

3.1.1 Verificarea identitatii si facilitarea inceperii, desfasurarii, continuarii sau incetarii relatiei contractuale ce face obiectul cererii/ contractului, mai precis, pentru procesarea si comunicarea de oferte privind serviciile Societatii sau cele intermediate de Societate conform solicitarii clientilor sau potentialilor clienti, contractarea si furnizarea de servicii , traininguri, ateliere, seminarii, etc, furnizarea de raspunsuri la cererile individuale ale clientilor, inclusiv a aspectelor ce tin de management, planificare, organizarea si incetarea contractului;

3.1.2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor, respectiv a proceselor administrative si de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectiva a serviciilor solicitate, efectuarea de operatiuni in vederea asigurarii participarii cursantilor la programele , trainingurile, atelierele, seminariile, etc, efectuarea de operatiuni in vederea sustinerii cursurilor de catre cursanti, efectuarea de operatiuni in vederea obtinerii si emiterii diplomelor de participare si/sau absolvire, etc.

3.1.3 In legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare intocmirii unei tranzactii judiciare sau extrajudiciare, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale si legale;

3.1.4 Gestionarea si pregatirea de registre si rapoarte in scopuri interne, de control sau audit intern, dupa caz;

3.1.5 Colectarea oricaror feluri de debite si recuperarea creantelor datorate Societatii, nascute ca urmare a prestarii serviciilor , sustinerii cursurilor, trainingurilor, atelierelor, seminariilor, etc sau avand alta natura juridica;

3.1.6 Indeplinirea obligatiilor legale privind transmiterea de date catre autoritati si/sau institutii, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale;

3.1.7 Gestiune contabila, administrativa si economico-financiara, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare si gestionarii clientilor si a serviciilor contractate;

3.1.8 Indeplinirea obligatiilor legale ale Societatii privind arhivarea documentelor si informatiilor;

3.1.9 Luare masurilor necesare conform legii de cunoastere a clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism;

3.1.10 Cooperarea cu autoritatile relevante in aplicarea legii si in cadrul cercetarilor efectuate;

3.1.11 Conformarea cu oricare reguli, legi si reglementari, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Societatii;

3.1.12 Efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice;

3.1.13 In scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legata de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastra si furnizarea de recomandari cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastra, pentru crearea de servicii cu un grad cat mai inalt de satisfactie, respectiv gestionarea clientilor si a evaluarii cresterii gradului lor de satisfactie, pentru transmiterea de comunicari legate de evenimentele organizate de catre Societate, noi servicii ale Societatii, stiri, activitati ale Societatii, in vederea introducerii si oferirii de servicii noi, intelegerii cat mai bune a comportamentului clientilor, a preferintelor si tendintelor pietei si a revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor noastre.

3.1.14. In scopuri de recrutare si selectie personal pentru posturile vacante in cadrul societatii – cu aplicabilitate inca dinmomentul in care ne contactati sau ne transmiteii aplicatia dvs sau CV-ul dvs, in scopul angajarii sau stabilirii unei relaiti de parteneriat si ne veti transmite date cu caracter personal, considerate confidentiale: numele, prenumele, adresa de email , data nasterii, sex, profesie, cod postal, domeniul de activitate si interese personale, locuri de munca, experienta, cursuri, formari, etc.

 

3.2 Temeiul legal al prelucrarii 

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate de catre Societate, dupa caz, pe baza:

 

3.2.1 Nevoii de executare a contractului si procesarii cererii de furnizare de servicii , traininguri, ateliere, seminarii, etc (inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastra, inainte de incheierea unui contract), in scopurile indicate la punctele 3.1.1 – 3.1.6 de mai sus; 

3.2.2 Necesitatea indepliniri unei obligatii legale care ii revine Societatii, in scopurile indicate la punctele 3.1.6 – 3.1.11 de mai sus; 

3.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Societatii de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele si reglementarile legale aplicabile in privinta asigurarii calitatii educatiei, cu respectarea reglementarilor interne si a celor ce tin de relatiile cu clientii, in scopurile indicate la punctele 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 – 3.1.12 de mai sus;

3.2.4 Consimtamantului, mai exact, pe baza consimtamantului explicit al dumneavoastra, in scopurile indicate la punctul 3.1.13 de mai sus;

 

 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

 

4.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Societatii, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor si a cazurilor in care Societatea trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare prin transmiterea datelor unor autoritati, agentii sau alte organisme publice, in cazul carora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

4.2 In cadrul operatiunilor de prelucrare, pentru scopurile mentionate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale catre anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare prestarii serviciilor contractate de dumneavoastra sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale sau contractuale in scopurile mentionate mai sus, dupa caz, dupa cum urmeaza:

 • Agenti, contractori, firme partenere, furnizori de servicii care asigura serviciile operationale ale Societatii, precum telecomunicatii, IT, plati, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing si publicitate, servicii aferente asistentei pentru clienti sau alte servicii catre Societate.
 • Orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potential) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achizitie sau oricare cesiune sau vanzare de bunuri) ce implica Societatea si/sau activele sale;
 • Consilieri profesionisti precum experti, contabili, auditori sau avocati;
 • Autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, in masura in care sunt aplicabile Societatii;
 • Oricare alta persoana fata de care ne-ati autorizat sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal.

 

 1. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

 

In functie de locatiile in care se afla serverele colaboratorilor Societatii sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele, sau de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale sa fie transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, sau ale Spatiului Economic European. De asemenea, este posibil ca in cazul in care legea impune expres sau in cazul in care este necesar pentru indeplinirea de catre Societate a contractului, respectiv a obligatiilor asumate fata de dumneavoastra, anumite date personale sa fie transferate catre Statele Unite ale Americii (spre exemplu, in cazul in care in vederea notificarii cursantilor cu privire la data, ora si locul desfasurarii cursului pentru care acestia au solicitat si contractat in prealabil serviciile noastre, este necesara introducerea adreselor de e-mail ale cursantilor inscrisi la cursul respectiv in aplicatia oferita de MailChimp si/sau SendingBlue. In acest sens, va recomandam sa accesati si urmatoarele adrese:

pentru a lua cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor de catre acesti furnizori speciali al Societatii.

In situatia in care, cu titlu exceptional, suplimentar fata de cele prevazute mai sus, in vederea executarii unui contract si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, Societatea efectueaza din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va afecteaza sau priveste, intr-un stat tert, vor fi implementate masuri de protectie determinate in situatia unui astfel de transfer, iar dumneavoastra veti fi notificati in consecinta.

Daca ati ales optiunea platii on line :

Procesarea platilor se efectueza prin procesatorul de plati MobilPay/Netopia si este extrem de sigura, pentru procesarea platilor folosindu-se sistemul 3D Secure si conexiuni securizate. MobilPay/Netopia nu stocheaza datele confidentiale ale cardului tau, ci le trimite criptat pe o conexiune securizata catre banca procesatoare astfel incat informatiile tale sunt in siguranta. Mai mult, prin inrolarea cardului in programul 3D Secure poti obtine o parola suplimentara special creata pentru plata online, pe care o poti folosi ca PIN virtual. Aceste plati se realizeaza in paginile securizate ale procesatorului de plati. Learn2b nu are acces la datele cardului tau.

In acest sens, va recomandam sa accesati si Termenii si conditiile procesatorului de plati:

https://www.mobilpay.ro/public/en/termeni-si-conditii/

 

 1. Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare 

 

6.1 Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale asumate fata de dumneavoastra, mai precis pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul formarii profesionale, al legislatiei aplicabile educatiei si formarii profesionale si al standardelor ocupationale existente, precum si al altor legi, reglementari si/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calitatii educatiei si in general, in acest sector. Dupa prelucrarea/procesarea cererii, Societatea este indreptatita sa prelucreze in continuare datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescriptie a eventualelor drepturi sau obligatii, conform normelor procedurale impuse de legislatia romana civila si/sau penala.

6.2 Societatea va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, societatea va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc.)

6.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Societatea va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

 • minim 5 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contractul de sustinere a cursurilor, trainingurilor, atelierelor, seminariilor, etc, anexele acestuia si documentele aferente incheierii, executarii si incetarii acestuia (cererea de inscriere la curs, lucrarile scrise, procesul verbal de protectia muncii, alte cereri, declaratii, formulare, corespondenta, situatia platilor), aceasta fiind perioada de pastrare a acestui tip de documente conform reglementarilor aplicabile;

 

 1. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, cu privire la datele cu caracter personal 

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 

Dreptul de acces 

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: a) scopurile prelucrarii; b) categoriile de date vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; e) dreptul de a solicita Societatii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora; h) existenta (daca este cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Societatea furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate Societatea poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

 

Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

 

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

 

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  (b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  (c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
  (d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;
  (e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  (f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii;

 • In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar societatea poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva societatii), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre Societate ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care este aplicabil unul dintre urmatoarele cazuri:

(a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(c) Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

(d) v-ati opus din motive legate de situatia particulara in care va aflati impotriva prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea se va aplica pentru o perioada care sa ii permita Societatii sa verifice daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Societatii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau pe necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Societate acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

 

Dreptul la opozitie 

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Societatii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz Societatea nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Societatea nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea scopuri in nicio situatie.

Mai mult, in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. 

Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efecutate de catre societate inainte de retragerea consimtamantului.

 

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitari referitoare la date cu caracter personal. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Societatea nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

 

Dreptul de a depune o plangere

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro).

De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 

 1. Necesitatea furnizarii datelor si consecintele neindeplinirii unei asemenea obligatii

 

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie legala in privinta scopurilor mentionate la punctele 3.1.6-3.1.11, de mai sus, respectiv contractuala/necesara pentru incheierea unui contract in privinta scopurilor mentionate la punctele 3.1.1-3.1.6. In consecinta, refuzul de a furniza datele personale in mod corect si complet pentru scopurile mentionate mai sus poate impiedica Societatea sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile contractuale sau legale si va putea avea drept consecinta imposibilitatea contractarii de catre dumneavoastra a serviciilor Societatii, sistarea sau restrictionarea serviciilor, sustinerea cursurilor, trainingurilor, atelierelor, seminariilor, etc, dupa caz. 

 

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

 

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Societate;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Societatii si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
c) are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea Societatii, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie. 

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

 

Societatea va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare. 

A.B.C. FACTORY INTL SRL

 

Document actualizat si revizuit 31 iulie 2020