fbpx

COMUNICAT


SC ABC FACTORY INTL SRL anunță închiderea proiectului nr. M2-18460 din 21-03-2022 
înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”cu titlul “Granturi pentru Capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa 2”, înscris în cadrul măsurii “ Granturi capital de lucru”, instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.Proiectul se derulează pe o perioadă de maximum 3 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 21.03.2022.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea financiară sub formă de grant pentru capital de lucru din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19.


Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni,
-menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 21408.4575 RON (valoarea totală) din care:  

Grant = 18616.05 RON

Cofinanțare = 2792.4075 RON

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19 Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Persoană de contact: Laura Andrunachi
E-mail: Laura.Andrunachi@gmail.com
Telefon: 0729.999.696
>