30/03/2016

Despre Noi

Cursuri dezvoltare personala copii

Learn2B  este primul program opţional educativ nonformal extracurricular de dezvoltare personală  a copilului ce pune în practică îmbinarea pedagogiei formale, ideile pedagogiilor alternative, concepte psihologice moderne şi metode psihoterapeutice, promovând conceptul de dezvoltare holistă a copilului, cu scopul de a acoperi o paletă mult mai largă a intelectului uman, având în vedere nu doar competenţele academice, ci şi capacităţile, deprinderile, atitudinile ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională, cognitivă şi  psiho-motrică.

Learn2B   este implementat din anul 2007, în instituţii de învăţământ  private şi de stat ce se adresează copiilor cu vârstă între 2-18 ani (diferenţiat pe categorii de vârstă: ciclul preşcolar, ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal).

În iulie 2009,  am înregistrat drepturile de autor şi  drepturile de proprietate intelectuală pentru curriculum-ul conceput, apoi am conceput, am testat, am dezvoltat şi am implementat noi programe

Cursuri dezvoltare personala copii IMPLEMENTATE:

Learn2b – program de dezvoltare personală (disponibil pentru francizare/licentiere)

IQ – program pentru dezvoltarea Inteligenţei Logico-Matematice (disponibil pentru francizare/licentiere)

Coaching 4 Kids – program de life-coaching pentru copii (disponibil pentru francizare/licentiere)

———————————————————————————————————————

EQ – program pentru dezvoltarea Inteligenţei Emoţionale (in curand disponibil pentru francizare)

Dezvoltare Personală, Teatru,  Drama şi Comunicare (in curand disponibil pentru francizare)

Kids Fitness – domeniul psihomotric şi dezvoltare personală (proiect pilot)

Little Picasso – arte vizuale şi dezvoltare personală( proiect pilot)

Learn2b – a devenit sinonim cu “dezvoltarea personală a copilului”.

Ne-am promis, nouă înşine, să rămânem fideli valorilor noastre, în tot ceea ce facem:

  • Să realizăm unui mediu de dezvoltare personală profesionist, la standarde formale şi morale înalte
  • Să ne formăm o cultură solidă şi să dobândim continuu cunoştinţe aprofundate în domeniile dezvoltării personale a copiilor, să avem deprinderi de muncă intelectuală înalta, pentru că noi, promotorii L2B să fim mereu pregătiţi pentru un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii
  • Să realizăm o cooperare reală între mediile de influenţă psiho-socială a interactionii copilului (L2B– cadrul didactic, L2B – părinţi, L2B – copii) şi să vizăm un standard de înalta calitate a procesului de dezvoltare personală în beneficiul copilului
  • Să centrăm întregul proces de formare al copilului pe un set de valori care să se imprime şi să definesca profilul moral şi acţional al viziunii L2B:

 

  • Profesionalism – a avea cunoştinţe, abilităţi şi respect faţă de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul sau de activitate
  • Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în fapta.
  • Cooperare– a arată grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respect– a arată consideraţie faţă de copii, faţă de ceialti oameni, oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.