30/03/2016

Despre Noi

“Learn2b” este un program cu licență. Predarea programelor se poate face numai prin incheierea unui acord de licentiere a drepturilor de autor asupra programelor.

În instituțiile de învatământ, Cursurile și Programele “Learn2b” sunt implementate ca activități extracuriculare, în afara orelor de program obligatoriu al copiilor, prin parteneri licențiați formați și autorizați.

Learn2B  este primul program opţional educativ nonformal extracurricular de dezvoltare personală  a copilului ce pune în practică îmbinarea pedagogiei formale, ideile pedagogiilor alternative, concepte psihologice moderne şi metode psihoterapeutice, promovând conceptul de dezvoltare holistă a copilului, cu scopul de a acoperi o paletă mult mai largă a intelectului uman, având în vedere nu doar competenţele academice, ci şi capacităţile, deprinderile, atitudinile ce ţin de dezvoltarea socio-emoţională, cognitivă şi  psiho-motrică.

 

Cursuri dezvoltare personala copii IMPLEMENTATE, diponibile pentru licentiere:

Learn2b/EQ activities– program de dezvoltare personală (120 de activităţi ce se desfăşoară pe durata a 3 ani calendaristici, conform curriculei) – adresat copiilor cu varsta 2 – 18 ani

The Einstein Kids– program pentru dezvoltarea Inteligenţei Logico-Matematice (120 de activităţi ce se desfăşoară pe durata a 3 ani calendaristici, conform curriculei) – adresat copiilor cu varsta 2 – 10 ani

Coaching 4 Kids– program de life-coaching pentru copii (120 de activităţi ce se desfăşoară pe durata a 3 ani calendaristici, conform curriculei) – adresat copiilor cu varsta 2 – 14 ani

Escape the Classroom– concept unic de solutionare de probleme si team-building pentru copii– adresat copiilor cu varsta 6 – 10 ani

Programele “Learn2B”   sunt implementate din anul 2007, în instituţii de învăţământ  private şi de stat ce se adresează copiilor cu vârstă între 2-18 ani (diferenţiat pe categorii de vârstă: ciclul preşcolar, ciclul primar, ciclul gimnazial, ciclul liceal).

În iulie 2009,  am înregistrat drepturile de autor şi  drepturile de proprietate intelectuală pentru curriculum-ul conceput, apoi am conceput, am testat, am dezvoltat şi am implementat noi programe

“Learn2b” – a devenit sinonim cu “dezvoltarea personală a copilului”.

Ne-am promis, nouă înşine, să rămânem fideli valorilor noastre, în tot ceea ce facem:

  • Să realizăm unui mediu de dezvoltare personală profesionist, la standarde formale şi morale înalte
  • Să ne formăm o cultură solidă şi să dobândim continuu cunoştinţe aprofundate în domeniile dezvoltării personale a copiilor, să avem deprinderi de muncă intelectuală înalta, pentru că noi, promotorii L2B să fim mereu pregătiţi pentru un proces de învăţare pe tot parcursul vieţii
  • Să realizăm o cooperare reală între mediile de influenţă psiho-socială a interactionii copilului (L2B– cadrul didactic, L2B – părinţi, L2B – copii) şi să vizăm un standard de înalta calitate a procesului de dezvoltare personală în beneficiul copilului
  • Să centrăm întregul proces de formare al copilului pe un set de valori care să se imprime şi să definesca profilul moral şi acţional al viziunii L2B:

 

  • Profesionalism – a avea cunoştinţe, abilităţi şi respect faţă de profesia aleasă, cu dorinţa de a fi cel mai bun în domeniul sau de activitate
  • Integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în fapta.
  • Cooperare– a arată grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
  • Respect– a arată consideraţie faţă de copii, faţă de ceialti oameni, oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
  • Responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
  • Autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.