10/04/2014

Copyright

Toate drepturile de autor ale Programelor Learn2b (numite în continuare generic L2B) se află sub rezervă drepturilor de autor ce aparţin S.C. ABC FACTORY INTL SRL.

Drepturile de autor şi drepturile de proprietate intelectuală pentru programele de dezvoltare personală a copiilor _” Learn2b” aparţin S.C. A.B.C. FACTORY INTL. S.R.L. şi au fost înregistrate la Oficiul pentru Drepturile de Autor (ORDA) sub numărul INT: 11496/31.07.2009 – IES 1149/27.08.2009 precum şi înregistare Mărcii la Oficiul pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) cu nr. de înregistrare M2016/00161 // EFRO20160000128703 şi M2016/00166 // EFRO201600000128731

Programele Learn2b (L2B) sunt mărci înregistrate şi sunt în proprietatea exclusivă, cu toate drepturile rezervate S.C. A.B.C. FACTORY INTL. S.R.L., fiind protejat de reglementările locale şi internaţionale din domeniul dreptului de autor.

Toate produsele, conceptele, etc, aşa cum sunt descrise şi prezentate pe site, precum şi orice alt concept ce intră sub incidenţa drepturilor de autor aşa cum sunt definite în temeiul Legeii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi Legii nr. 285/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legii privind brevetele de invenţie nr 64/1991, Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, Legii nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, alte legi în vigoare – şi care sunt componente ale programelor Learn2b sunt proprietatea societăţii, în mod exclusiv, irevocabil şi perpetuu.

Prezentul site cuprinde: texte, poze, baze de date, servicii, logo-uri, orice fel de informaţii, reclame, etc şi constituie “conţinutul” site-ului L2B. Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească documentul Termeni şi Condiţii prezentaţi în continuare, înainte de accesarea site-ului. Parcurgerea şi utilizarea site-ului L2B reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către Dumneavoastră a prezenţilor termeni şi condiţii. L2B îşi rezervă dreptul, pe baza unilaterală, de a schimbă, de a corectă, de a modifică, de a adaugă şi/sau retrage în parte sau în întregime aceşti termeni, fără a anunţă în prealabil. Aceste schimbări vor intră în vigoare din momentul publicării pe L2B.

DREPTURI DE AUTOR

Întregul conţinut al acestui site (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date) este proprietatea L2B şi este aparat de legea pentru protecţia drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obţinerea unui acord prealabil de la deţinătorii de drept se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conţinutul site-ului L2B nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând formă electronică fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanţilor L2B.

Conţinutul marcat că aparţinând altor terţi, aparţine exclusiv deţinătorilor de drept, L2B nu îşi asumă nici un drept asupra acestora.

Numele, imaginile şi logo-urile care stabilesc identitatea L2B sau a unei părţi terţe şi a produselor şi serviciilor lor sunt supuse dreptului de copyright, drepturi de design şi marca înregistrată a L2B, şi/sau a unei părţi terţe. Nicio informaţie din aceste condiţii nu va fi interpretată a da prin implicare, împiedicare orice autorizaţie sau drept de folosinţă a mărcii înregistrate, a brevetului, a dreptului de design sau copyright a L2B sau a unei a treia părţi.

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Completarea FORMULARULUI DE CONTACT şi a cometariilor va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte, selectarea candidaţilor şi publicarea pe site a fotografiilor, numelui (de formă „prenume şi iniţială numelui.

L2B nu îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate prin intermediul formularului de contact. Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi. Completarea FORMULARULUI DE CONTACT şi a comentariilor va fi considerată şi va reprezenta consimţămîntul dumneavoastră expres şi neechivoc pentru folosirea datelor personale în scopul contactării, transmiterii de mesaje, întocmirea de rapoarte. Utilizatorul are obligaţia de a completă corect câmpurile formularului, în conformitate cu realitatea. Dacă nu doriţi că datele dumneavoastră să fie colectate va rugăm să nu ni le furnizaţi. Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavaoastra referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării va rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii “Contact” din site. Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului sunt guvernate şi interpretate conform Legilor din România

LIMITAREA RĂSPUNDERII

L2B nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa, posibilităţii de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă L2B a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din: – utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului; – acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului; – declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului; – orice altă problema legată de serviciile site-ului. Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat pe site de către terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situaţii la adresa de office@learn2b.ro. Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. L2B nu este şi nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului sau.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE

Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres şi implicit că înţelegeţi că sunteţi de acord cu următoarele: – utilizarea site-ului se face pe propria răspundere; L2B se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop. L2B nu oferă nicio garanţie că: – informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră; – serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; – rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere; – calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerinţele; – orice eroare de program va fi corectată. Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului. Niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în termenii şi condiţiile de utilizare.

LEGĂTURĂ CU ALTE SITE-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul L2B necesită o autorizaţie prealabilă în scris. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului L2B.

L2B nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul L2B şi nu este responsabilă, în nici un fel, de conţinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

DREPT APLICABIL

Prezentii Termeni şi condiţii, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni şi condiţii sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor şi condiţii şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competenţe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la aceşti Termeni şi Condiţii Utilizatorul site-ului L2B confirmă că a citit şi acceptat aceşti Termeni şi Condiţii. Utilizarea site-ului de către client implică acceptarea necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

ALTE INFORMAŢII:

Acolo unde vi se cere să contribuiţi la websiteul L2B (inclusiv texte, fotografii, grafică, video sau audio) sunteţi de acord, prin faptul că va oferiţi contribuţia să atribuiţi lui L2B dreptul şi autorizaţia continuă, gratuită, non-exclusivă de a folosi, reproduce modifică, adapta, publică, traduce, crea derivaţii, distribui, produce, derula, face disponibilă publicului, şi a exercită toate drepturile de copyright şi publicitate legate de contribuţia dvs. mondială şi/sau de a folosi contribuţia dvs. în alte materiale sub orice formă media cunoscută acum sau în viitor pentru condiţiile complete ale oricăror drepturi care ar putea există în contribuţia dvs., şi în conformitate cu restricţiile de confidenţialitate menţionate în politică de confidenţialitate a L2B. Dacă nu doriţi să oferiţi L2B drepturile menţionate mai sus va rugăm nu trimiteţi contribuţiile dvs. acestui website.

Continuare de la paragraful anterior, prin trimiterea contribuţiei dvs. acestui website:
a) garantaţi că contribuţia dvs.;

b) este lucrarea dvs. originală şi că aveţi dreptul să o puneţi la dispoziţia L2B pentru toate scopurile menţionate mai sus;

c) nu este defăimătoare;

d) nu încalcă nicio lege;

e) asigura L2B împotriva oricăror taxe legale, daune sau orice alte cheltuieli pe care le poate întâmpina L2B că rezultat al încălcării clauzei de mai sus;

f) renunţă la orice drepturi morale ale contribuţiei dvs. în scopul trimiterii ei şi publicării pe site şi în scopurile menţionate mai sus.

Nu aveţi voie să trimiteţi niciun material dafaimator sau ilegal, de orice natură pe website-ul L2B. Această include text, grafică, vide, programe sau audio.
Materialul cu care contribuiţi cu intenţia comiterii sau a promovării unei acţiuni ilegale este strict interzis.
Sunteţi de acord să trimiteţi doar materialele dvs. proprii. Este interzis plagiatul, sau încălcarea drepturilor părţii terţe inclusive dreptul de copyright, marca înregistrată, secrete ale afacerii, confidenţialitate, publicitate, drepturi personale sau de proprietate.
Părerile exprimate pe website sunt cele ale membrilor publicului şi nu neapărat ale L2B.
Site-ul conţine link-uri spre site-uri terţe, care nu se află sub controlul L2B. Observaţi că atunci când daţi click pe aceste linkuri navigaţi pe alt website. L2B nu face nicio observaţie privitoare la site-uri terţe. Când acccesati un site terţ, o faceţi pe propria răspundere. L2B nu este responsabil de veridicitatea oricăror informaţii, opinii, sfaturi sau afirmaţii de pe site-urile terţe. L2B oferă aceste link-uri din interes. Includerea acestor link-uri nu presupune faptul că L2B susţine, recomandă sau acceptă orice răspundere faţă de conţinutul acestor site-uri.
Dacă aceste condiţii sunt declarate ilegale, invalide sau neexecutorii datorită legilor vreunui stat sau vreunei ţări în care aceste legi trebuie puse în aplicare, atunci în măsură în care acea condiţie este ilegală, invalida sau neexecutorie această va fi ştearsă dintre condiţii şi termenii şi condiţiile rămase vor rămânea în vigoare şi vor continuă să fie aplicate.